×
 • پروژه پنهان نگاری پیام درتصویر با الگوریتم LSB در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

  ۵۱,۸۴۰ تومان

  پروژه استگانوگرافی متن در تصویر با الگوریتم Lossless compression (مقاله ۲۰۱۶)

  ۶۶,۶۰۰ تومان

  پروژه واترمارک کردن متن در تصویر با الگوریتم crypto – watermarking در متلب (مقاله ۲۰۱۵)

  ۶۸,۴۰۰ تومان

  پروژه پنهان نگاری پیام در تصویر با الگوریتم Alpha Blending در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

  ۶۷,۸۰۰ تومان
  0