×
 • سمینار بررسی تکنیک های تعادل بار در رایانش ابری

  ۲۳۸,۸۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان

  سمینار پیش بینی ورشکستگی شرکت های بورسی در ایران

  ۲۰۸,۸۰۰ تومان

  سمینار ترکیب چارچوب اسکرام و آنتولوژی جهت بهبود نیازمندی های نرم افزار

  ۲۸۶,۸۰۰ تومان

  سمینار زمان بندی کارها در سیستم های چند پردازنده ای

  ۱۹۶,۶۸۰ تومان

  سمینار نرم افزار تلفنی مبتنی بر ویپ فری سوئیچ

  ۲۲۰,۶۸۰ تومان

  سمینار خط لوله کردن حلقه در سنتز سطح بالا

  ۲۱۵,۴۰۰ تومان

  سمینار آشکارساز هاي تراهرتز

  ۲۰۵,۲۰۰ تومان

  سمینار بکارگیری شبکه های نسل آینده در شبکه اینترنت اشیاء

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان

  سمینار بررسی تشخیص نفوذ در رایانش ابری

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان ۲۴۸,۸۰۰ تومان

  سمینار مدیریت و امنیت داده ها در رایانش ابری

  ۲۸۶,۸۰۰ تومان

  سمینار تجزیه و تحلیل داده‏ های بزرگ در حریم خصوصی

  ۲۷۷,۰۸۰ تومان

  سمینار بررسی توازن بار و تکنیک ها در رایانش ابری

  ۲۶۲,۸۰۰ تومان

  سمینار روشي جدید برای بهبود کیفیت سرویس TCPدر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از ویژگي های صف بندی گره ها

  ۱۹۰,۸۰۰ تومان
  0