پروپوزال بهبود پوشش دهی شبکه های حسگر بی سیم  (WSN) با استفاده از روش اتومای یادگیر

۲۶۶,۴۰۰ تومان