پروژه رفع مشکل پوشش مرزی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتای یادگیر(learning automata)-پیاده سازی مقاله ۲۰۱۷ الزویر

۶۲,۲۸۰ تومان