ابزار داده کاوی تاناگرا (Tanagra)

Tanagra یک ابزار داده کاوی برای اهداف علمی و پژوهشی است. این ابزار شامل چندین تکنیک داده کاوی همچون تجزیه و تحلیل داده ها، ماشین لرنینگ، یادگیری آماری و غیره میباشد. این ابزار همچون یک پلتفورم تجربی رفتار میکند تا شما بتوانید متد خودتان را برای مقایسه عملکرد های مختلف به آن اضافه کنید.

609 بازدید